You are on metalex-goleniow.comtest 2

About Metalex

The METALEX Goleniow company has been active on the market since 1986. From the beginning of our business activity we have been providing services within the scope of machining and all kinds of locksmith’s and welding works. We deal with working of steel, stainless steel, non-ferrous metals and plastics. We produce all elements with special precision using universal and modern machinery. Clients’ trust is our pride and also motivation for further work and improvement of our offer. We do our best to make the services meet requirements of the most demanding clients. Our quality goals are realized by constant modernization of machinery and improvement of our employees’ qualifications. You can be sure that all ordered services will be performed with the highest precision and care. We always make an effort to meet our client’s needs by offering a solid and prompt order realization and very beneficial conditions of their realization. We are ready to start cooperation within piece and series production.

Our quality policy is strictly connected with human capital which is its basis. Actually, human resources are those which play the superior role in machine operations, quality supervision, enrichment and supplementation of production process, idea generation and contacts between company and customer. Cultivating such traits as competence, inventiveness, diligence, honesty or professional and kind approach to the client has become our flagship. Due to our long-standing experience and meeting our clients’ needs we have developed our own system of providing quality based on awareness of every employee as regards their role in maintaining product quality.

You are cordially welcome to cooperate with us.

Firma "Metalex" S.C. Zrealizowała projekt inwestycyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Tytuł projektu: Rozbudowa zasobów produkcyjnych firmy Metalex S.C. w Goleniowie w celu rozwoju działalności i usprawnienia procesu produkcyjno-usługowego. Nr. Umowy: UDA-RPZP.01.01.02-32-137/09-00 Realizacja projektu umożliwiła rozszerzenie oferty o nowe produkty i usługi, w szczególności:

1. Elementy ślusarki budowlanej, w tym: balustrady, schody, poręcze, blaszane elementy elewacji, bramy i ogrodzenia z elementami bruzdowymi.

2. Nietypowe elementy konstrukcji stalowych, takich jak: słupki, okapy, daszki, osłony, kosze, rynny zsypowe, barierki, z blach i kształtowników giętych, ciętych i spawanych ze stali czarnej, nierdzewnej i aluminium.

3. Usługowe gięcie blach przy zastosowaniu prasy krawędziowej sterowanej w technologii CNC.

4. Usługowe cięcie blach do grubości 13 mm, przy zastosowaniu hydraulicznych nożyc gilotynowych sterowanych numerycznie w technologii CNC.